Russian Military Backpack

 

Russian military backpacks. Rd-54, Splav backpack, sso backpack, veshmeshok, Soviet army rucksack.

 

 141,60 € 
 $140.06 
 21,45 € 
 $21.22 
 125,80 € 
 $124.43 
 113,85 € 
 $112.61 
 114,35 € 
 $113.10 
 114,35 € 
 $113.10 
 114,35 € 
 $113.10 
 64,35 € 
 $63.65 
 180,10 € 
 $178.14 
 21,45 € 
 $21.22 
 21,45 € 
 $21.22 
 21,45 € 
 $21.22 
 114,35 € 
 $113.10 
 64,35 € 
 $63.65